Nota de informare privind protectia datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,NEW CONT SHOP SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi.

NEW CONT SHOP SRL  va stoca datele dumneavoastră personale numai atât timp cât este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-aţi furnizat. NEW CONT SHOP SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a se asigura că datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranţă şi pentru a le proteja împotriva distrugerii ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aceste măsuri oferă un nivel de securitate corespunzător riscului reprezentat de prelucrarea şi natura datelor personale ce trebuie protejate.