Regulament cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si a Legii nr.102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, NEW CONT SHOP SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligația de a administra date cu caracter personal în condiții de siguranță.

New Cont Shop Srl se obligă ca datele cu caracter personal vor fi:

  1. prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
  2. colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
  3. stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

 

Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.   Aceasta poate fi, dupa caz: durata valabilitatii contractului de incheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului si pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative